Activiteiten

De laatste nieuwtjes van onze projecten

De Wonderneming

KINDERTHEATER : LEENSTRAAT 14
ZATERDAG 11/10 & 18/10 EN ZONDAG 12/10
EN 19/10 2014 VAN 14 TOT 17 UUR

De Wonderneming, een project van Kindertheater Framboos vzw. Kindertheater Framboos brengt al meer dan 15 jaar theater voor kinderen op podia in alle hoeken van Vlaanderen en Nederland.
Onder de naam De Wonderneming verlaten ze de veilige zalen en trekken ze met hun theatercaravan te velde om kinderen (en hun ouders) te animeren. Ze spelen korte voorstellingen van 10 à 15 minuten, tot drie keer per uur.   Een verhalenverteller, een kort theaterstukje, kindercafé, animatie op maat,... veel is mogelijke in en rond de caravan.  De caravan zal staan ter hoogte van de Stedelijke Academie, Leenstraat 14, 8800 Roeselare.

Meer info op www.wonderneming.be.                            Roeland Pype

De Groote oorlog

coördinatie : Els Desmedt dir. WAK
initiatief en concept : Rik De Keyzer

Een grafisch project met werk van grafici van West-Vlaamse academies voor beeldende kunsten.

De academies voor beeldende kunst van Roeselare, Menen, Harelbeke, Poperinge, Ieper en Koksijde werden hiervoor geselecteerd. Zeg maar de steden en gemeenten die binding hebben met de frontlinie van de eerste wereldoorlog.

Wanneer men atelier- en academieoverschrijdend werkt, ontstaat er een kruisbestuiving die de horizon van elke student sterk verruimt zowel inhoudelijk als technisch.

Expo : De Spil - Hippoliet Spilleboutdreef 1
De Directeurswoning - Hendrik Consciencestraat 10
Beide tijdens de normale openingsuren

 

SASK

EXPO : STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN, LEENSTRAAT 14
ZATERDAG 11/10 & 18/10 EN ZONDAG 12/10 & 19/10 2014 VAN 10 TOT 18 UUR
EN TIJDENS DE OPENINGSUREN SASK

De SASK wil een kunsteducatieve rol op zich nemen in dit project. Het is een kunstenoefening betreffende oorlog, onderdrukking, angst, pijn, verdriet, ontbering, honger…


Daarom opteren wij onze tentoonstellingsruimte ’t Punt in onze academie in de Leenstraat 14, om te bouwen tot een ervaringsruimte waarin onze volwassen cursisten en ook onze jongeren aan meewerken. Beelden, geluid, licht, tastzin en misschien wel geur worden hierbij betrokken. De bezoeker komt van de ene in de andere ervaringsruimte terecht, ervaart kunstwerken die essentiële oorlogsthema’s en gevoelens belichten en kan nadien zelf zijn indrukken kunstig op papier uitwerken.
Nu al werden animatiefilms en ander kunstwerken rond dit thema vervaardigd. Onze focus ligt op leerlingen van alle basisscholen en eventueel ook middelbare scholen, maar ook volwassenen kunnen deze zintuigelijke tentoonstelling zeker meepikken. Scholen van de omliggende gemeenten (de SASK heeft vele filialen) worden uitgenodigd om deze ervaring mee te maken en we proberen ver buiten onze stedelijke grenzen jongeren met dit ervaringsproject in contact te brengen.       

                        
Carl Segaert

http://www.saskroeselare.be

TERF

de ideale schoonzoon van de BIE familie

Erfgoedcel TERF, een telg van projectvereniging BIE, omarmt dit project omdat het uitstekend past binnen de krijtlijnen van de WO I herdenkingscampagne die het samen opzet met Toerisme Leiestreek.          

Het project krijgt dan ook de volle inhoudelijke en financiële steun van de erfgoedcel.
Eerst en vooral vormt de totaalvisie van dit project een perfecte match met ons achterliggend campagne idee: geen focus op de duizenden gesneuvelden maar op het leed van zij die achterbleven in bezet gebied en met de fysische en psychische wonden waarmee ze verder door het leven gingen.
De WOI herdenkingscampagne in de BIE regio is een verhaal met verschillende lagen en invalshoeken.
De herdenking van Schuwe Maandag, waaraan dit project is opgehangen, is er één van.  
Dit begin van WO I in onze regio genereerde heel wat andere verhaallijnen zoals nieuwe besturen en wetten, inkwartieringen, spionage en verzet, oorlogsleed, lazaretten, vluchtelingen, bevrijding en wederopbouw, …
Deze worden opgepikt door diverse erfgoedorganisaties, socio-culturele verenigingen, instellingen, diensten, scholen, musea… in de BIE regio en in de loop van 14-18 vertaald in projecten en publieksactiviteiten, met telkens het bovenvermelde campagnebeeld als generiek kader.
Maar ook de link met het heden onderschrijft erfgoedcel TERF volledig.
Het project moet kunstenaars uit allerlei disciplines inspireren tot een actuele vertaling van het menselijk leed onder de bezetting. Verhalen van oorlogsvluchtelingen van nu moeten de huidige en volgende generaties steeds bewust blijven maken van ‘nooit meer oorlog!’


http://www.veertienachttien.be

Hugo Verhenne

Het Spiegeltheater

THEATER : P - HOEK  KLEIN SEMINARIE
ZATERDAG 11/10 & 18/10 EN ZONDAG 12/10 & 19/10 2014 VAN 14.30 TOT 17.30 UUR  

‘Getuigenissen opgetekend uit de volksmond over de
gebeurtenissen op 19 oktober 1914 “Schuwe maandag” genoemd.

Het Spiegeltheater vzw Roeselare begint op 1 oktober a.s. aan zijn 30ste speeljaar. Doorheen alle voorbije jaren blijft Spiegeltheater bewijzen kwaliteitsvol theater te kunnen brengen.  Ook wordt graag medewerking verleend aan sociale en culturele projecten, zoals nu aan deze “Schuwe maandag-herdenking”.

http://www.spiegeltheater.be

Het Achterland

VZW De Wekker met name Geert Monteyne had een idee.
Zijn droom was om in samenwerking met diverse partners WO I op een hedendaagse manier te herdenken.

Het Klein Seminarie Roeselare ( directeur Kris Pouseele, Dries Bekaert, Carla Obin en Johan Strobbe) , het SASK regio Roeselare ( Carl Segaert), TERF ( Hugo Verhenne) en Stad Roeselare ( schepen Kris Declercq, Ruben Lust, Stijn De Zaeytijd) zagen samenwerking zitten.

De concrete invulling van dit grootse project en het financiële kostenplaatje waren de volgende stappen.
Elk van de partners kreeg de verantwoordelijkheid om een eigen luik uit te werken.

Daarnaast ging VZW De Wekker op zoek naar subsidies.

TERF ,Stad Roeselare en het Vlaams Fonds voor de Letteren kwamen hieraan tegemoet.
Het Klein Seminarie stelde zijn gebouwen ter beschikking.

Zonder hen was dit project niet haalbaar.

Sabine Victor voor VZW De Wekker (Geert Monteyne, Joeri Carette, Frederik Vandenberge, Katelijn Cloet, Patricia Lesage, Lieven Pype, William Geldhof, Anne Leenknegt, Christophe Callebert en Anthony)